ЕТ Нено Момчилов
Спедиция, логистика, вътрешен и международен транспорт - град Казанлък

Товаро-разтоварни операции

НЕНО МОМЧИЛОВ ЕТ - услуги по пренасяне в град Казанлък. Фирмата извършва:

  • товаро-разтоварни операции;
  • опаковане и транспорт на лични вещи;
  • 24-часово проследяване на движението на пратките;
  • най-ефективния начин за транспортиране;
  • професионална информация за товара;
  • вид на автомобила;
  • избор на оптимално трасе;
  • GPS информация за разположението на всеки автомобил.